Voor vragen en opmerkingen stuur een e-mail aan info@srgl.nl

Bestuur

Eveline Blokdijk (06-20899257)
Riet van der Gaag
Carin Koelman
Marlou Scholten
Edward Tap (06-41768040)
Winny van den Top

Competitieleider

Edwin Hulst (033-4558320)
edhulst@ziggo.nl

Training

06-20386496

Toernooien

Edwin de Greef  (033-4691481)